Pyrimidin er en aromatisk heterocyklisk organisk forbindelse, der ligner pyridin. En af de tre diaziner (seksledige heterocykliske forbindelser med to nitrogenatomer i ringen) har nitrogenatomerne i positionerne 1 og 3 i ringen. 250 De andre diaziner er pyrazin (nitrogenatomer i 1- og 4-positionerne) og pyridazin (nitrogenatomer ved 1- og 2-positionerne). I nucleinsyrer er tre typer nukleobaser pyrimidinderivater: cytosin (C), thymin (T) og uracil (U).

Viser alle 9 resultater